Connexion  •  M’enregistrer

VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Tout ce qui concerne la période entre le 3 septembre 1939 et le 25 juin 1940 environ, comme par exemple:
L'offensive de la Sarre, la mobilisation, le Pied de Paix Renforcé, la B.E.F., la campagne de France, l'effondrement de la République et de l'Armée Française, l'exode ...
MODÉRATEUR: Equipe Admins/Modos

VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 1  Nouveau message de Dog Red  Nouveau message 08 Oct 2019, 12:40

Bonjour à tous,

Notre membre "Hussard ailé", auteur d'un bel historique sur la 1e DB polonaise (viewtopic.php?f=21&p=718191#p718191) pose une question intéressante sur les espoirs polonais d'une offensive franco-britannique dans le dos de l'Allemagne.

hussard ailé a écrit:Je travaille en ce moment sur une brève présentation de la campagne de Pologne, et je l'ai articulée justement en trois phases, qui correspondent à 1) la bataille des frontières 2) la retraite 3) les dernières tentatives de rétablir la situation.

Une question qui à mon sens mérite d'être approfondie: après le 15 septembre, le commandant de l'armée polonaise, Rydz-Smigly, faute d'autre option, fait replier ce qui reste de ses armées vers le "réduit roumain" ("glacis roumain" dans la présentation) dans l'attente de l'offensive franco-britannique. Question: jusqu'à quel point cet espoir d'offensive était-il fondé? Les Franco-Britanniques avaient-ils pris des engagements (politiques ou militaires) concrets vis-à-vis de la Pologne à ce sujet? Si oui, en foi de quels textes, traités etc... Pour avoir évoqué le sujet avec certains, j'avoue ne pas cerner ces éléments.

Tout apport factuel à ce sujet serait le bienvenu!

A bientôt,

Jacques


Châteaux en Espagne ?
Qu'en pensez-vous ?
J'y suis - J'y reste

Administrateur
Administrateur

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 13938
Inscription: 11 Mar 2014, 23:31
Région: Hainaut
Pays: Belgique

Voir le Blog de Dog Red : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 2  Nouveau message de Hussard ailé  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:12

Merci Dog Red,

Je développe rapidement: par exemple, un traité qui garantirait "la pérennité ou la reconnaissance des frontières" ne signifierait pas automatiquement l'entrée en guerre du pays allié. On peut essayer de restaurer ces frontières par la voie diplomatique (même si c'est un peu tiré par les cheveux).
De même, promettre une offensive limitée "de déchargement" ne revient pas à "marcher sur Berlin".

Bref, je me pose toutes ces questions car je voudrais savoir ce qu'il en était à l'époque, si les calculs polonais étaient fondés, ou si le haut-commandement polonais a au contraire rêvé tout éveillé...

Le sujet est par ailleurs quelque peu politique, dans la mesure où le gouvernement actuel polonais récupère ad nauseam l'abandon français de 1940 pour justifier de son attirance vers les Etats-Unis. Et par là même les emplettes massives de matériel militaire US...

Staff Sergeant
Staff Sergeant

 
Messages: 69
Inscription: 25 Juil 2018, 10:13
Région: Hauts-de-Seine
Pays: France

Voir le Blog de Hussard ailé : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 3  Nouveau message de alain adam  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:22

Bonjour,

Voici le texte de l'accord politique de 1921 :
Image

Voici le texte de l'accord militaire de 1921 :

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Et l'accord de Locarno ( 1925 )
Image
Image

Je cherche le texte precis de la convention Gamelin-Kasprzycki de mai 1939( modifié en juillet il me semble), mais je n'en ai que des morceaux pour le moment.Alain
Armée de Terre Française 1940
http://atf40.fr/

vétéran
vétéran

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 2617
Inscription: 06 Aoû 2013, 00:13
Région: rhone
Pays: france

Voir le Blog de alain adam : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 4  Nouveau message de Alcide NITRYK  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:36

Bonjour, texte de mai 1939.
Je vous laisse vous dépatouiller ou vous voulez un coup de main ?
1939 maj 19. Protokół wojskowy polsko-francuski
Ściśle tajne
Protokół streszczający rozmowy przeprowadzone 15, 16 i 17 maja 1939 roku w Paryżu między Generał Kasprzycki, Minister Spraw Wojskowych Polski, przedstawiciel Marszałka Śmigłego-Rydza, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Polski.
Generał Gamelin, Szef Sztabu Generalnego Francuskiej Obrony Narodowej.
Dowództwo Francuskie i Polskie działając w ramach decyzji powziętych przez obydwa Rządy i po wymianie:
a) poglądów na siły i możliwości strategiczne niemieckie,
b) wiadomości o siłach i możliwościach z punktu widzenia mobilizacji i koncentracji armii polskiej i francuskiej — ustaliły co następuje:
I. W wypadku niemieckiej agresji przeciw Polsce albo w wypadku zagrożenia jej interesów żywotnych w Gdańsku, które wywołałoby akcję zbrojną ze strony Polski, armia francuska rozpocznie automatycznie działania swych różnych sił zbrojnych w sposób następujący:
1. Francja przystąpi natychmiast do działań lotniczych według planu ustalonego poprzednio.
2. Gdy tylko część sił francuskich będzie gotowa (około trzeciego dnia), Francja rozwinie stopniowo działania zaczepne o celach ograniczonych.
3. Gdy tylko zaznaczy się główny wysiłek niemiecki przeciw Polsce, Francja rozwinie stopniowo działania ofensywne przeciwko Niemcom głównymi siłami (począwszy od 15 dnia).
II. W pierwszej fazie wojny Polska użyje wszystkie swe siły do działań obronnych wobec Niemiec, przechodząc do działań zaczepnych, gdy tylko pozwolą na to okoliczności i w warunkach ogólnych, ustanowionych między obydwoma dowództwami.
III. Odwrotnie, jeżeli główne siły niemieckie skierują się na Francję, w szczególności przez Belgię lub Szwajcarię, co wywoła wejście w akcję armii francuskiej, armia polska usiłować będzie związać przed sobą możliwie największe siły niemieckie w warunkach ogólnych, ustanowionych przez obydwa dowództwa.
IV. Dla zasilenia potencjału materiałowego armii polskiej obydwa wysokie dowództwa uznają, że we wspólnym interesie niezbędne jest udzielenie ze strony Francji rządowi polskiemu natychmiastowej pomocy materiałowej i finansowej. Pomoc ta pozwoli podnieść wydatnie siłę armii polskiej oraz rozwinąć przemysł wojenny w Polsce zarówno dla potrzeb armii polskiej, jak dla potrzeb jej sprzymierzeńców na wschodnim teatrze operacyjnym.
V. Obydwa wysokie dowództwa uznają za niezbędne kontynuować rozmowy bardziej szczegółowe, mające na celu rozwinięcie zasad zawartych w niniejszym protokole".
Źródło: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. I, cz. II, Londyn 1951, s. 99-100.
"Une nation qui ne respecte pas son passé ne mérite pas le respect de son présent et n'a pas droit à l'avenir. "
(Maréchal Piłsudski)

vétéran
vétéran

 
Messages: 1199
Inscription: 18 Nov 2015, 22:54
Région: PARIS
Pays: France

Voir le Blog de Alcide NITRYK : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 5  Nouveau message de Alcide NITRYK  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:39

protokół lotniczy:

=====

Nr 66
1939, maj 16, Paryż. – Protokół z posiedzenia podkomisji lotniczej sztabów francuskiego i polskiego.

16 maja 1939 r., w trakcie spotkania między szefem Sztabu Generalnego Obrony Narodowej, generałem G a m e l i n e m a Ministrem Spraw Wojskowych, generałem K a s p r z y c k i m, powołano podkomisję lotniczą celem opracowania form współpracy między siłami powietrznymi Francji i Polski na wypadek wojny.
Wyżej wspomniana podkomisja przystąpiła 16 maja 1939 r. do omawiania spraw dotyczących tych zagadnień, a zwłaszcza zasad współpracy i wynikających stąd planów rokowań między specjalistami.
Jako członkowie podkomisji w posiedzeniu udział wzięli:
z ramienia francuskiego sztabu generalnego lotnictwa: szef sztabu generalnego wojsk lotniczych, generał V u i l l e m i n, szef III oddziału sztabu generalnego wojsk lotniczych, pułkownik B e r g e r e t, szef II oddziału sztabu generalnego wojsk lotniczych podpułkownik de V i t r o l l e s; z ramienia polskiego sztabu generalnego: zastępca szefa sztabu lotniczego w Sztabie Głównym, podpułkownik K a r p i ń s k i, attaché lotniczy przy ambasadzie (RP w Paryżu), podpułkownik P i n i ń s k i.
1. W obliczu znacznej koncentracji niemieckiego lotnictwa bombowego i myśliwskiego w Prusach Wschodnich strona polska oświadcza, że konieczne jest wykorzystanie na tym kierunku nieomal całego lotnictwa ogólnego odwodu Naczelnego Wodza.
Wynika stąd konieczność odciążenia lotnictwa polskiego przez natychmiastowe działania francuskich sił powietrznych na polsko-niemieckim zachodnim teatrze operacyjnym, działania podjęte tak z terytorium Francji, jak i Polski.
Strona polska zapytuje, czy takie działania są możliwe, a także jaką ilość lotnictwa i w jakim terminie można na ten cel przeznaczyć. Zdaniem Polski niezmiernie pożądana byłaby natychmiastowa potężna interwencja francuskiego lotnictwa bombowego, startującego z terytorium francuskiego, oraz części tych sił, startujących z terytorium polskiego.
2. W odpowiedzi strona francuska oświadcza:
a) W danym momencie takie rozwiązanie nastręcza trudności w związku z obecną reorganizacją francuskich sił powietrznych i niedostateczną ilością nowoczesnego, a także przestarzałego sprzętu, jaki można by przeznaczyć na wykonywanie tego rodzaju zadań. Sprzęt nowoczesny znajduje się w trakcie produkcji, a w ilościach zadowalających znajdzie się w jednostkach dopiero jesienią i zimą bieżącego roku.
b) W obecnych warunkach akcja francuskich sił powietrznych na korzyść Polski możliwa jest jedynie w wypadku decydujących działań lądowych lub w razie kryzysu. Wówczas przewiduje się dwa rozwiązania:
- zależnie od sytuacji na innych teatrach operacyjnych (Włochy, Hiszpania, Afryka) działania na tyłach niemieckich,
- lub analogicznie działania ograniczone, w których część Francuskich sił powietrznych można by w okresie kilku dni przerzucić na terytorium polskie dla interwencji przeciwko wojskom nieprzyjacielskim; można przy tym przewidzieć głębszą akcję w trakcie przelotu nad terytorium niemieckim przy starcie z Francji i lądowaniu w Polsce i odwrotnie.
A tym ostatnim wypadku pomoc francuskiego lotnictwa bombowego nie może przekraczać pięciu eskadr po 12 samolotów (prawdopodobnie AMIOT 143 M1; zasięg – 1500 km, obciążenie 1500 kg bomb na samolot).
c) Celem odciążenia lotnictwa polskiego strona francuska proponuje jako linię rozgraniczenia działań francuskiego i polskiego lotnictwa bombowego na froncie zachodnim południk Rostock – Lipsk, a w wypadku potężnej akcji niemieckich sił powietrznych stacjonujących w Prusach Wschodnich linię Szczecin – Zgorzelec.
d) Strona francuska dodaje, że poczynając od wiosny 1940 r. można rozważyć użycie z terytorium polskiego większych sił francuskiego lotnictwa bombowego, wyposażonego w nowoczesny sprzęt. Konkretną ilość można będzie sprecyzować w terminie późniejszym.
e) Strona francuska stwierdza, że rejony bazowania francuskich jednostek bombowych powinny być oddalone od linii frontu o 180-250 km.
f) Strona francuska wyjaśnia, że w obecnych warunkach ze względu na niedostateczną ilość bomb zaopatrzenie jednostek francuskich tak w materiały pędne, jak i w bomby, musi zostać przygotowane przez służby polskie.
3. Strona polska oświadcza, że zapasy bomb są niewystarczające dla zaopatrzenia jednostek francuskich na wypadek działań z terytorium polskiego. Między innymi nie ma zupełnie amunicji do karabinów maszynowych typu francuskiego.
Służby polskie mogą przygotować jedynie:
- bazy dla lotów dziennych i nocnych zgodnie z wytycznymi francuskiego Sztabu Generalnego lotnictwa,
- obsługę we wszystkich specjalnościach,
- materiały pędne i olej mineralny (ewentualnie),
- naziemne środki transportu,
- zakwaterowanie i zaopatrzenie w żywność.
Służby francuskie ponosiłyby więc odpowiedzialność za:
- zaopatrzenie składów w bomby i amunicję (ich rozmieszczenie i rozmiary zostaną uzgodnione),
- zaopatrzenie techniczne składów części zamiennych dla płatowców, silników, uzbrojenia i pokładowych środków łączności,
- dyplomowanych mechaników specjalistów wszystkich dziedzin (już teraz konieczne jest skierowanie przez służby francuskie jakiejś ekipy, która by przystąpiła do organizowania zespołów naprawy sprzętu w Polsce),
- ewentualne zaopatrzenie w materiały pędne (drogą zakupów dokonywanych w Rumunii i ich przewiezienia do Polski).
Po przedyskutowaniu wyżej wymienionych problemów obie układające się Strony zgodnie stwierdziły konieczność przygotowania działań pięciu eskadr bombowych francuskich sił powietrznych. W tym celu mieszana francusko-polska komisja ekspertów zajmie się natychmiast następującymi zagadnieniami:
1. Ustaleniem szczegółów dotyczących przerzutu francuskich eskadr bombowych i rozmieszczenia na terytorium polskim, w wypadku żądania ze strony polskiego sztabu lotniczego i uzyskania zgody zainteresowanych rządów, bądź też zgody Naczelnego Wodza wojsk sprzymierzonych.
2. Ustaleniem i rozdziałem celów wyznaczonych francuskim i polskim siłom powietrznym w pierwszym okresie wojny.
3. Ustaleniem technicznych warunków francuskiego sprzętu, przeznaczonego do działań w Polsce.
4. Organizacją łączności radiotelegraficznej między francuskim a polskim sztabem lotnictwa (Sztab Generalny lotnictwa francuskiego posiada już przeznaczoną do tego celu radiostację).
5. Ustaleniem szczegółów organizacji łączności na terytorium polskim.
6. Ustaleniem szczegółów zaopatrzenia w bomby i materiały pędne na terytorium polskim.
7. Ustaleniem szczegółów dotyczących organizacji niezbędnej w tym celu technicznej służby remontowej (powietrzny transport dyplomowanych mechaników francuskich).
8. Ustaleniem środków wymiany informacji meteorologicznej na wypadek wojny.
9. Systematyczną wymianą między obu sztabami informacji dotyczących niemieckiego lotnictwa, w szczególności bombowego.
Przedstawiciele francuscy oświadczają, że niniejszy protokół winien zostać przedłożony generałowi, szefowi Sztabu Generalnego Obrony Narodowej, celem dołączenia do protokołów misji generała, ministra spraw wojskowych
K a s p r z y c k i e g o.

St. Karpiński, ppłk
Fr. Piniński, ppłk
Czytali i zaaprobowali:
Gen. Vuillemin
Płk Bergeret
Ppłk de Vitrolles

=======

„Bellona”, Londyn 1958, z. II,
"Une nation qui ne respecte pas son passé ne mérite pas le respect de son présent et n'a pas droit à l'avenir. "
(Maréchal Piłsudski)

vétéran
vétéran

 
Messages: 1199
Inscription: 18 Nov 2015, 22:54
Région: PARIS
Pays: France

Voir le Blog de Alcide NITRYK : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 6  Nouveau message de Prosper Vandenbroucke  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:43

Bonjour Jacques,
Je ne suis pas tellement au fait de la question polonaise en 1939, seulement et pour ce que j'en sais c'est que, dès le 19 mai 1939 un accord avait été signé à Paris qui stipulait qu’en cas d’agression allemande contre la Pologne, la France s’engageait à exécuter immédiatement une action aérienne, puis, vers le troisième jour, à déclencher des actions offensives et, enfin, à déclencher une action avec les gros de ses forces à partir du quinzième jour (peut-être pensait-on à Paris, à l'offensive de la Saar???) .
Le gouvernement polonais, était pratiquement certain de ne pas avoir à affronter seul la Wehrmacht.
Pour l'Angleterre je ne sais pas, mais dès le 25 août 1939 , Lord Halifax et l’ambassadeur Edward Raczyński, ont signé à Londres des engagements diplomatiques et militaires
Hélas pour la Pologne, rien de tout cela ne se concrétisa.
L'Union fait la force -- Eendracht maakt macht

Image
http://www.freebelgians.be

Administrateur
Administrateur

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 83759
Inscription: 02 Fév 2003, 21:09
Localisation: Braine le Comte - Belgique
Région: Hainaut
Pays: Belgique

Voir le Blog de Prosper Vandenbroucke : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 7  Nouveau message de alain adam  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:43

En voici la traduction

1939 19 mai. Protocole militaire franco-polonais
Top secret
Protocole résumant les pourparlers tenus les 15, 16 et 17 mai 1939 à Paris entre le général Kasprzycki, ministre polonais des Affaires militaires, représentant du maréchal Śmigły-Rydz, inspecteur général des forces armées polonaises.
Le général Gamelin, chef d'état-major de la Défense nationale française.
Les commandements français et polonais agissant dans le cadre des décisions prises par les deux gouvernements et après l'échange:
a) points de vue sur les forces et les capacités stratégiques allemandes,
b) des informations sur les forces et les possibilités du point de vue de la mobilisation et de la concentration des armées polonaise et française - ils sont convenus de ce qui suit:
I. En cas d'agression allemande contre la Pologne ou de menace contre ses intérêts vitaux à Gdansk, qui déclencherait une action armée de la part de la Pologne, l'armée française lancera automatiquement les activités de ses différentes forces armées comme suit:
1. La France commence immédiatement ses activités aériennes conformément au plan précédemment établi.
2. Dès que certaines forces françaises seront prêtes (vers le troisième jour), la France développera progressivement des actions offensives aux objectifs limités.
3. Dès que le principal effort de l'Allemagne contre la Pologne sera marqué, la France développera progressivement des actions offensives contre l'Allemagne par l'intermédiaire de ses principales forces (à partir du 15e jour).
II. Au cours de la première phase de la guerre, la Pologne utilisera toutes ses forces pour se défendre contre l'Allemagne, passant à des actions offensives dès que les circonstances le permettront et dans les conditions générales établies entre les deux commandements.
III. Inversement, si les principales forces allemandes sont dirigées vers la France, notamment via la Belgique ou la Suisse, ce qui déclenchera l’entrée de l’armée française, l’armée polonaise tentera de lier les plus grandes forces allemandes possibles devant elles dans les conditions générales fixées par les deux commandements.
IV. Afin de renforcer le potentiel matériel de l'armée polonaise, les deux commandements ont reconnu qu'il était dans l'intérêt commun de fournir au gouvernement polonais une assistance matérielle et financière immédiate. Cette aide augmentera considérablement la force de l'armée polonaise et développera l'industrie de guerre en Pologne, à la fois pour les besoins de l'armée polonaise et pour les besoins de ses alliés au théâtre d'opération de l'Est.
V. Les deux hauts commandements jugent nécessaire de poursuivre les discussions plus détaillées visant à développer les principes contenus dans ce protocole. "
Source: Les forces armées polonaises pendant la seconde guerre mondiale, volume I, partie 1 II, Londres 1951, p. 99-100.
Armée de Terre Française 1940
http://atf40.fr/

vétéran
vétéran

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 2617
Inscription: 06 Aoû 2013, 00:13
Région: rhone
Pays: france

Voir le Blog de alain adam : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 8  Nouveau message de Alcide NITRYK  Nouveau message 08 Oct 2019, 13:45

Parfait.
"Une nation qui ne respecte pas son passé ne mérite pas le respect de son présent et n'a pas droit à l'avenir. "
(Maréchal Piłsudski)

vétéran
vétéran

 
Messages: 1199
Inscription: 18 Nov 2015, 22:54
Région: PARIS
Pays: France

Voir le Blog de Alcide NITRYK : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 9  Nouveau message de alain adam  Nouveau message 08 Oct 2019, 14:01

Prosper Vandenbroucke a écrit:Bonjour Jacques,
Je ne suis pas tellement au fait de la question polonaise en 1939, seulement et pour ce que j'en sais c'est que, dès le 19 mai 1939 un accord avait été signé à Paris qui stipulait qu’en cas d’agression allemande contre la Pologne, la France s’engageait à exécuter immédiatement une action aérienne, puis, vers le troisième jour, à déclencher des actions offensives et, enfin, à déclencher une action avec les gros de ses forces à partir du quinzième jour (peut-être pensait-on à Paris, à l'offensive de la Saar???) .
Le gouvernement polonais, était pratiquement certain de ne pas avoir à affronter seul la Wehrmacht.
Pour l'Angleterre je ne sais pas, mais dès le 25 août 1939 , Lord Halifax et l’ambassadeur Edward Raczyński, ont signé à Londres des engagements diplomatiques et militaires
Hélas pour la Pologne, rien de tout cela ne se concrétisa.


Voici un petit résumé des dates importantes concernant l'engagement Français en Sarre, et le rapport avec la convention de mai 1939 .

-Attaque Pologne par les allemands : 01/09/1939
-Mobilisation Française : 02/09/1939
-Déclaration de guerre à l’Allemagne par la GB et la France : 03/09/1939
-Signature de la convention politique de mai 1939 : 05/09/1939 (correspondant au protocole militaire Gamelin-Kasprzycki de mai 1939)
-Attaque de la Sarre par les Français : 07/09/1939 ( soit J+5 après la mobilisation, J+4 apres la déclaration de guerre , J+2 apres la signature de la convention politique)
-Attaque de la Pologne par les Russes : 17/09/1939
-Date théorique d’attaque majeure par les Français : à partir du 17/09/1939 – probablement ajourné en raison de l’attaque des Russes
-ordre de retraite de la Sarre par Gamelin : 21/09/1939
-Reddition de la Pologne : 06/10/1939
-premiere contre-attaque allemande : 16/10/1939
-retrait des dernieres forces Françaises de la Sarre : 17/10/1939

Donc , l'attaque de la Sarre, "si faiblarde soit-elle", correspond a l'engagement qui avait été pris d'effectuer une attaque a partir du 3e jour suivant la mobilisation générale. La mobilisation ayant été anticipée de quelques jours, cela a facilité la mise en oeuvre de moyens d'active et de reserve A sur le secteur de la Sarre.
Mais l'assaut réel prévu en théorie deux semaines apres la mobilisation n'aurait pu l'etre que fin septembre en raison de problemes pour regrouper de l'artillerie lourde sur le front de la ligne Siegfried. Mais entre-temps ( le 17 septembre) les Russes ont investi la partie orientale de la Pologne, rendant toute opération Française inutile.
Alain
Armée de Terre Française 1940
http://atf40.fr/

vétéran
vétéran

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 2617
Inscription: 06 Aoû 2013, 00:13
Région: rhone
Pays: france

Voir le Blog de alain adam : cliquez ici


Re: VAINS ESPOIRS POLONAIS ENVERS LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI ?

Nouveau message Post Numéro: 10  Nouveau message de alain adam  Nouveau message 08 Oct 2019, 14:07

Voici la traduction de la partie aérienne du protocole de mai 1939 proposé par Alcide NITRYCK.protocole aérien:

=====

N ° 66
16 mai 1939, Paris. - Compte rendu de la réunion du sous-comité aérien des états-majors français et polonais.

Le 16 mai 1939, lors d’une réunion entre le chef d’état-major de la Défense nationale, le général G m e lnn m et le ministre des Affaires militaires, le général Kafrzyk k et m, un sous-comité des transports aériens fut créé pour développer des formes de coopération entre les forces aériennes françaises et polonaises en cas de guerre.
Le 16 mai 1939, le sous-comité susmentionné a commencé à discuter de questions liées à ces questions, en particulier des principes de coopération et des plans de négociation qui en résultent entre spécialistes.
En tant que membres du sous-comité, ont participé à la réunion:
au nom de l'état-major français de l'aviation: chef d'état-major de l'armée de l'air, général Vulle lem iin, chef de la troisième division de l'état-major général de l'armée de l'air, colonel Breg e t, chef de la deuxième division de l'état-major général de l'armée de l'air, lieutenant colonel de l'armée de l'air; Au nom de l'état-major polonais: chef d'état-major de l'aviation adjoint à l'état-major, lieutenant-colonel K a rp ińsk i, attaché aérien à l'ambassade (République polonaise à Paris), lieutenant-colonel Pnn ińsk i.
1. Face à une concentration importante d'avions de bombardiers et de chasseurs allemands en Prusse orientale, la partie polonaise déclare qu'il est nécessaire d'utiliser presque toute l'aviation générale de l'aviation générale du commandant suprême dans cette direction.
D'où la nécessité de soulager l'aviation polonaise par l'action immédiate de l'armée de l'air française dans la salle d'opération occidentale germano-polonaise, à la fois en France et en Pologne.
La partie polonaise demande si de telles actions sont possibles, ainsi que combien d'aviation et dans quelle période peut être alloué à cette fin. Selon la Pologne, une puissante intervention immédiate du bombardier français, partant du territoire français, et de certaines de ces forces décollant du territoire polonais serait extrêmement souhaitable.
2. En réponse, la partie française déclare:
a) À un moment donné, une telle solution est difficile en raison de la réorganisation en cours de l'armée de l'air française et du manque d'équipements modernes et obsolètes pouvant être utilisés pour effectuer de telles tâches. Les équipements modernes sont en production et en quantités suffisantes ne seront en unités qu’à l’automne et en hiver de cette année.
b) Dans les circonstances actuelles, l'action de l'armée de l'air française en faveur de la Pologne n'est possible qu'en cas d'opérations terrestres décisives ou en cas de crise. Alors deux solutions sont envisagées:
- en fonction de la situation sur les autres théâtres d'opérations (Italie, Espagne, Afrique), opérations à l'arrière de l'Allemagne,
- ou des opérations similaires restreintes, dans lesquelles une partie de l'aviation française pourrait être transférée sur le territoire polonais pendant quelques jours pour intervenir contre les troupes ennemies; dans le même temps, il est possible d’envisager une action plus profonde lors du survol du territoire allemand au départ de la France et atterrissant en Pologne et inversement.
Et dans ce dernier cas, l’assistance du bombardier français ne peut dépasser cinq escadrons de 12 avions (probablement AMIOT 143 M1; portée - 1500 km, charge de 1500 kg de bombes par avion).
c) Pour soulager l'aviation polonaise, la partie française propose comme ligne de démarcation entre les bombardiers français et polonais sur le front ouest du méridien Rostock-Leipzig et, dans l'éventualité d'une force aérienne allemande massive stationnée en Prusse-Orientale, la ligne Szczecin-Zgorzelec.
d) La partie française ajoute qu'à partir du printemps 1940, on pourrait envisager d'utiliser des forces plus importantes de l'aviation de bombardement française équipées d'un équipement moderne du territoire polonais. Le montant spécifique peut être spécifié ultérieurement.
e) La partie française déclare que les zones de triage des unités françaises du bombardement devraient être situées à 180-250 km de la ligne de front.
f) La partie française explique que, dans les conditions actuelles, en raison du nombre insuffisant de bombes, la fourniture aux unités françaises de propulseurs et de bombes doit être préparée par les services polonais.
3. La partie polonaise déclare que les stocks de bombes sont insuffisants pour approvisionner les unités françaises en cas d'opérations depuis le territoire polonais. Entre autres choses, il n’ya aucune munition pour les mitrailleuses de type français.
Les services polonais ne peuvent préparer que:
- des bases pour les vols de jour et de nuit, conformément aux directives de l'état-major français de l'aviation,
- service dans toutes les spécialités,
- propulseurs et huiles minérales (le cas échéant),
- transport terrestre,
- hébergement et approvisionnement alimentaire.
Les services français seraient donc responsables de:
- fourniture de bombes et de munitions (l'emplacement et la taille seront convenus),
- fourniture technique d'entrepôts de pièces de rechange pour les cellules, les moteurs, les armements et les moyens de communication embarqués,
- des mécaniciens qualifiés dans tous les domaines (il est maintenant nécessaire de diriger une équipe du service français pour commencer à organiser des équipes de réparation d'équipements en Pologne),
- fourniture éventuelle de propulseurs (achats en Roumanie et acheminés en Pologne).
Après avoir examiné les problèmes susmentionnés, les deux Parties contractantes sont convenues de la nécessité de préparer les activités de cinq escadrons de bombes d'escadres françaises. À cette fin, un comité mixte d’experts franco-polonais abordera immédiatement les questions suivantes:
1. Déterminer les détails du transfert d'escadrons de bombes français et de son déploiement sur le territoire polonais en cas de demande de l'état-major de la force aérienne polonaise et obtenir le consentement des gouvernements concernés ou celui du commandant suprême des forces alliées.
2. Établissement et séparation des objectifs fixés pour les forces aériennes françaises et polonaises au cours de la première période de la guerre.
3. Etablissement de conditions techniques pour les équipements français destinés à être utilisés en Pologne.
4. Organisation des communications radiotélégraphiques entre les personnels de l'aviation française et polonaise (l'état-major de l'aviation française dispose déjà d'une station de radio destinée à cet usage).
5. Déterminer les détails de l'organisation des communications sur le territoire polonais.
6. Détermination des détails de la fourniture de bombes et de propulseurs sur le territoire polonais.
7. Détermination des détails de l'organisation du service de réparation technique nécessaire à cette fin (transport aérien de mécaniciens français qualifiés).
8. Détermination des moyens d’échange d’informations météorologiques en cas de guerre.
9. Échange systématique d'informations concernant l'aviation allemande, en particulier les bombardiers, entre les deux états-majors.
Les représentants français déclarent que ce protocole devrait être soumis au général, le chef de l'état-major de la défense nationale, pour y annexer les rapports de la mission du général, le ministre des affaires militaires
C a p r z y c k i e g o

Saint Karpiński, lieutenant colonel
Fr. Piniński, lieutenant-colonel
Ils ont lu et approuvé:
Général Vuillemin
Le colonel Bergeret
Colonel de Vitrolles

=======

"Bellona", Londres 1958, livre II,
Armée de Terre Française 1940
http://atf40.fr/

vétéran
vétéran

Avatar de l’utilisateur
 
Messages: 2617
Inscription: 06 Aoû 2013, 00:13
Région: rhone
Pays: france

Voir le Blog de alain adam : cliquez ici


Suivante

Connexion  •  M’enregistrer

Retourner vers LA "DRÔLE DE GUERRE" ET LA DÉFAITE DE 1940
  • SUR LE MEME THEME DANS LE FORUM ...
    Réponses
    Vus
    Dernier message
 
  ► Les 10 Derniers Posts du jour Date Auteur
    dans:  Pour ou contre ??? 
il y a 22 minutes
par: Loïc Charpentier 
    dans:  LE QUIZ 
il y a 39 minutes
par: kfranc01 
    dans:  conseil de livre sur la 2eme guerre mondiale 
Aujourd’hui, 08:02
par: serge 
    dans:  Le mythe de la base nazie dans l'Antarctique 
Aujourd’hui, 07:41
par: serge 
    dans:  Défense de Lille : la capture du General Kühne 
Aujourd’hui, 03:11
par: FreedomHi 
    dans:  Votre opinion sur la résistance Française et son rôle dans le conflit. 
Aujourd’hui, 01:28
par: Werner 
    dans:  Conséquences des accords de Munich sur le déclenchement de la guerre. 
Hier, 23:35
par: pierma 
    dans:  Bataille Schoppen Janvier 1945 
Hier, 20:45
par: overlord06 
    dans:  [DU 1er juin2021 au 31 juillet 2021]: Opération Barbarossa 
Hier, 19:48
par: Prosper Vandenbroucke 
    dans:  Identification radar et missile eperlecques 
Hier, 17:34
par: bltedouard 

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: alfa1965 et 20 invités


Scroll